කල්ප විභාගය 3

Image
ඉහත පරිච්ඡේද දෙකෙහි අප පළමු ව ආයුෂ් කල්පය ද දෙවනුව දෙවනු ව අනන්තං කල්පය ද පිළිබඳ විස්තර කතා කළෙමු . ඒ අනුව අපට දැන් ඇත්තේ අසංකෙය්‍ය කල්පය කුම ද යන්න විස්තර සහිතව දැන ගැනීම යි. පළමු පරිච්ඡේද දෙකෙහි විස්තර ඇතිව සාකච්ඡා කරන ලද කල්පයන්ට වඩා ඉතා දීර්ඝ කල්පයක් වන අසංඛ්‍ය කල්පය අන්තං කල්ප විස්සක් වෙයි.එනම් මනුෂ්‍ය ආයුෂ දස වර්ෂයේ සිට අසංඛ්‍යය දක්වා දිව ගොස් නැවත දස වසරට පැමිණෙන කාලය වැනි විසි වතාවක් එක එක අසංඛ්‍ය කල්පයක් ලෙස හඳුන්වයි.තවත් පරිද්දෙකින් කිවහොත් අතුරු කල්ප විස්සක් අසංඛ්‍ය කල්පයක් වේ.තවද ඒ අනුව මෙම අසංකෙය්‍ය කල්පයන් හතර ආකාරයකට නම් කර ඇත එයට හේතුවක්ද ඇත. 1 සංවර්ත  අසංකෙය්‍ය කල්පය 2 සංවර්තායි අසංකෙය්‍ය කල්පය 3 විවර්ත අසංකෙය්‍ය කල්පය 4 විවර්තායි අසංකෙය්‍ය කල්පය මෙසේ නම් සතරකින් හැඳින්වූවද කාලය වශයෙන් ගත් කල ගත් කල එක් එක් අසංකෙය්‍ය කල්පය හට අතුරු කල්ප 20 බැගින් ඇ ත්තේය. තවද මේ කල්ප සතරෙන් සත්ත්වයන් හා ජීවීන් ගේ පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ සතරවෙකල්පයෙහි වන විවර්තායි කල්පය පමනක් වෙයි. මෙසේ ඊළඟට ඇත්තේ අපට මහා කල්පය යනු කුමක්ද යන්න ඊලග ඊලග පරිච්ඡේදයෙන් විමසා බැලීමටයි.එහිදී මහා කල්ප

කල්ප විභාගය 2

කල්ප විභාගය පළමු ලිපියේ සඳහන් කළ පරිදි අප ආයුෂ් කල්පය කුමක්දැයි දැන ගතිමු.

දැන් අනන්තං කල්පය ගැන විමසා බලමු .අනන්තං යන වචනයෙහි ම ඇති අර්ථය ගතහොත් එයින් ම පිළිබිඹු වන්නේ අන්තයක් නොමැති ව යන්නයි.එයට තවත් සමාන වශයෙ අතුරු කල්පය වශයෙන් ද වශයෙන්ද හඳුන්වයි.කෙසේ වෙතත් අනන්තයක් නොමැති වුවද එය හැඳින්  වීම සඳහා උදාහරණ උපමා පමණක් දක්වා ඇත. එය හැඳින්වීම සඳහා බුදු රජාණන් වහන්සේ ද උපමා දක්වා ඇත්තේ යොදුනක් උස යොදුනක් පළල යොදුනක් දිග කොටුවකට අබ ඇට පුරවා අවුරුදු 100කට වරක් එක් අබ ඇටය බැගින් ඉවත් කර යම් කාල  සීමාවක් තුළදී සියලු අබ ඇට ප්‍රමාණය ඉවර වේ නම් එම කාල සීමාව අනන්තං  කල්පයක් ලෙස උපමාවෙන් දක්වා ඇත.

මෙය කියවන සෑම සියලු දෙනාම මෙම උපමාව අසා ඇතත් එය කුමක් කුමන කල්පය සඳහා කියන ලද්දක්ද යන්න අවබෝධය බොහෝ දුරට අඩුය. ඉහත කියන ලද කල්ප තුනෙන්ම කුඩාම කල්පය වන අනන්තං නම් කල්පය සඳහා මෙම උපමාව හඳුන්වයි.

මෙහිදී සඳහන් කළ යොදුන ද ද පහත පරිදි ප්‍රමාණවත් ලෙස පතපොතෙහි සඳහන් වේ.එනම් සැතපුම් හතරක් ගව්වක් ලෙස ද ගවු හතරක් යොදුනක් ලෙස ද දක්වයි.එසේ බලන කල යොදුනක් යනු සැතපුම් දාසයක් වේ.


කෙසේ නමුත් පැරණි ආචාර්යවරයන් මෙය හඳුන් වීම සඳහා භාවිතා කරන ලද ක්‍රමයක්ද ඇත එය පහතින් විස්තර කරමු.

පළමු ලිපියෙන් හැදෙන්න වූ පරිදි මනුෂ්‍ය ලෝකයේ පරම ආයුෂ ඒ ඒ කාල වල පහළ වන්නා වූ පුද්ගලයන්ගේ කුසලාකුසල කර්මයන් මත වෙනස් වන්නකි.ඒ අනුව අවම වශයෙන් අවුරුදු 10 සිට අසංකෙය්‍ය දක්වා මනුෂ්‍ය පරම ආයුෂ වැඩි වී ගොස් නැවත දස අවුරුදු කාලයකට පැමිණේද පැමිණේ ද එවන් කාලයක් අතුරු කල්පයක් නැතහොත් අනන්තං කල්පයක් ලෙස හඳුන්වයි. දැන් දැනගත යුත්තේ අසංඛ්‍ය යනු කුමක් ද යන්නයි. අසංඛ්‍ය යන වචනය හිම එහි අර්ථය ඇත. යම් සංඛ්‍යාවක් දැක්විය හැකි නම් එය සංඛයායෛ.සංඛ්‍යාවක් දක්වා නොමැති හෙයින් එය අසංකෙය්‍ය යනුවෙන් හඳුන්වා තිබේ.එයට උදාහරණය අබ ඇට උපමාව ගෙනහැර දැක්විය හැකිය

කෙසේ නමුත් ආචාර්යවරයන් විසින් අසංඛ්‍ය ට බින්දු එකසිය හතලිහක් වශයෙන් එක ඉස්සරහට යෙදූ විට යෙදූවිට අසංකෙය්‍ය යන ගණිත වගුවක් දක්වා ඇත එය පහත පරිදි දැක්වේ.

10
100
1000
10000
100000
1000000
10000000
මෙහි කෝටියට බින්දු හතක් ඇත. මින් ඉදිරියට කෝටිය කොටින්ම වැඩිවී වැඩි වී එන සංඛ්‍යාවන් කොෝටියෙන් ම දිගටම විසි වරක් වැඩි කළ යුතුය එවිට අසංකෙයිය යන සංඛ්‍යාව ලැබේ

කෝටි කෝටියක් ප්‍රකෝටියයි
ප්‍රකෝටි කෝටියක් කෝටි ප්‍රකෝටියයි
කෝටි ප්‍රකෝටි කෝටියක් නහුතයයි
නහුත කෝටියක් නින්නහුත එකයි
නින්නහුත කෝටියක් අක්ශොහිනි එකයි
අක්ශොහිනි කෝටියක් බිංදු එකයි
බිංදු කෝටියක් අබ්බුද එකයි
අබ්බුද කෝටියක් නිරබ්බුද එකයි
නිරබ්බුද කෝටියක් අහහ එකයි
අහහ කෝටියක් අබබ එකයි
අබබ කෝටියක් අටට එකයි
අටට කෝටියක් සෞගන්ධික එකයි
සෞගන්ධික කොටියක් උප්පල එකයි
උප්පල කෝටියක් කුමුදු එකයි
කුමුදු කෝටියක් පුණ්ඩරික එකයි
පුණ්ඩරික කෝටියක් පදුම එකයි
පදුම කෝටියක් කථාන එකයි
කථාන කෝටියක් මහා කථාන එකයි
මහා කථාන කොටියක් අසංඛ්‍යය එකයි .


මේ ආදී  වශයෙන් සාරාන්ශයක් වශයෙන් ගත් ව්ට අතුරු  කල්පයක්ය යනු මනුෂ්‍යයාගේ පරම ආයුෂ 10සිට අවුරුදු සියයට එකක් බැගින් අසංඛ්‍යය දක්වා වැඩිවි අසංඛ්‍යය සිට නැවත දස වසරකට යම් කාලයකදී පැමිණේ ද එය අනන්තං  කල්පයක් නොහොත් අතුරු කල්පයක් ලෙස හඳුන්වයි. මෙය 240000 ඝන මහ පොලව යොදුන කුත් ගව් තුනකුත් වැඩීමට ගතවන කාලය යයි දක්වා ඇත.මෙහි සඳහන් ඝන පොළොව යනු මේ පෘථිවිය නොවේ.එම ඝන පොළොව නම්සක්වල ගලෙහි පුරා පැතිර ඇති මුළු මහපොළොව යි.සක්වල ගැන ආකෘතියක් ඉදිරි ලිපි වලදී වලදි ලිවීමටද ලිවීමට ද බලාපොරොත්තු වෙමු.එහි පහත සඳහන් දේ අන්තර්ගත වේ.අප සියළු දෙනා අසා ඇති පරිදි මහාමේරු පර්වතය සක්වල ගල මහපොළොව වා පොළොව ජල පොළොව පොළව ඉර හඳ තාරකා දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්මලෝක 16 අරූප ලෝක හතර සතර මහද්වීප සත් සමුදුර ආදී එකී නොකී දෑ සියලුම එක් සක්වලක ආකෘතියක අන්තර්ගතය.

මට මීළඟ කොටසෙන් අසංකෙය්‍ය කල්පය යනු කුමක්දැයි විමසා බලමු.අසංඛ්‍යය සංඛ්‍යාවත් අසංඛ්‍යය  කල්පයත් යනු එක ම නොවේ .
Comments

Popular posts from this blog

විශ්ව ශක්තිය ලිපිය 1

කල්ප විභාගය 1

කල්ප විභාගය 3